Federació Catalana de Tennis de Taula

Llei transparència

En aquesta secció es pot trobar documentació exigida d'acord a la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Aquesta llei té un impacte notable sobre les organitzacions sense ànim de lucre, ja que obliga acomplir determinades normatives en matèria de transparència i bon govern.

Informació Institucional i Organitzativa

Estatuts

Normatives Federatives

Junta Directiva

Estructura Federativa

Assemblea General

Àrea de Gestió

Territorials

Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

Comptes anuals - 17/1818/19

Pressupost - 18/19 - 19/20

Contractes i convenis amb administracions públiques

 

 

 

 

 

bcn.cat
escport.cat
ufec.cat
diba.es
escport.cat
bcn.cat